Zwemmer

vrijdag 23 mei 2014

Invloeden om rekening mee te houden

Denk jij wel eens na over...
.. hoe je bedrijf er over vijf jaar uit ziet? Of er dan nog dezelfde mensen werken, in dezelfde organisatiestructuur? En of je huidige klanten dan nog steeds bij je kopen? 

Vaak zijn we met de dagelijkse gang van zaken bezig. We vragen ons zelf te weinig af of de dingen die we nu doen een bijdrage leveren aan de doelen op de (middel)lange termijn. En dat is logisch. Maar het is belangrijk om ook rekening te houden met invloeden van buitenaf. Ontwikkeling waar we zelf geen invloed op uit kunnen oefenen. Maar waar we wel iets mee moeten doen. We moeten ons zelf of ons bedrijf aanpassen aan de toekomst. En dat is een continue proces.

Politiek
Bijvoorbeeld ontwikkelingen door een besluit van de politiek. Enkele jaren geleden veranderde het BTW percentage. Iets recenter kregen we IBAN nummers. Hier moet je iets mee doen. Of je het wil of niet. Je kan wachten tot het zover is. Maar je kan er ook op anticiperen. Vooruitkijken is regeren zeggen ze wel eens.  

Economie
En dat geldt ook voor economische ontwikkelingen. Het gaat beter met de Nederlandse economie. Mensen geven iets gemakkelijker hun geld uit dan in 2013. Maar zijn nog steeds voorzichtig. Iedere dag lees je over ontslagen en helaas ook nog over faillissementen. Wat doet dat met jouw bedrijf? En jouw medewerkers? De afdeling HR is hier erg druk mee. Om het UWV maar niet te vergeten. Heb jij in beeld wat de consequenties zijn en hoe je hier op gaat reageren? 

Sociaal Maatschappelijk
Vanmorgen las ik in de krant dat de lonen van mannen toch weer meer zijn gestegen dan die van vrouwen. Terwijl jarenlang de rechten (en beloning) van vrouwen steeds meer naar het niveau van de mannen is gegroeid. Wie is jouw doelgroep? En heb je hier dus last van? Of juist niet? Of wat te denken van de ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Is dat van invloed op jouw onderneming? En zo ja? Hoe dan? Breng het in kaart, analyseer, inventariseer en doe er iets mee!

Technologie
Administratieve beroepen worden steeds meer geautomatiseerd. We zien het in de bankensector, maar ook in de accountancy. Wat betekent dat voor jou? En voor je bedrijf? Werk je in de ICT? Dan biedt dit enorme kansen. Ben je administratief medewerker? Doe hier dan iets mee. Ook voor jou biedt deze wetenschap kansen! 

Verbind - Ontwikkel - Creëer
Feit is dat je altijd in beweging moet zijn. Als persoon en als bedrijf. Kijk niet alleen naar
binnen, maar ook naar buiten. Ben op de hoogte van de ontwikkelingen en zoek de verbinding. Van daaruit kun je jezelf en/of je bedrijf ontwikkelen om een creatie als resultaat neer te zetten!